JAK UŠETŘIT A ZÍSKAT KVALITNÍ MONTESSORI POMŮCKY PRO VAŠI ŠKOLU?

Školy mají několik možností, jak získat finance na nákup didaktických pomůcek, které jsou klíčové pro moderní a efektivní výuku. Níže jsou uvedeny hlavní zdroje financování, které mohou školy využít.


1. Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK)

OP JAK poskytuje finanční prostředky na podporu vzdělávání a inovace ve školách.
Z tohoto programu mohou školy čerpat finance na:

 • Nákup interaktivních tabulí a projektorů
 • Didaktické hry a stavebnice
 • Učební pomůcky pro specifické předměty
 • Technologické vybavení (tablety, počítače, software)

Jak získat finance z OP JAK:

Identifikujte potřeby vaší školy a vytvořte projektový záměr.

Vyplňte příslušný formulář žádosti na portálu OP JAK.

Po schválení projektu přistupte k nákupu potřebného vybavení.

Montík radí: „V těchto dnech už jsou školy do projektu většinou zapojené. Zjistěte si u kolegů, jaké množství prostředků zbývá v rezervách tohoto projektu a přijďte vybavit Vaši školu na montik.cz TOP didaktickým vybavením.

 

2. Podpůrná opatření

Podpůrná opatření jsou určena pro školy s vyšší koncentrací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Tyto finance mohou být využity na:

 • Speciální didaktické pomůcky pro žáky s handicapem
 • Pomůcky pro zlepšení inkluzivního vzdělávání

Jak získat finance z podpůrných opatření:

 • Identifikujte specifické potřeby žáků ve vaší škole.
 • Se školským poradenským zařízením (PPP nebo SPC) se domluv na předepsání pomůcek k žákovi, který prochází vyšetřením z důvodu speciálních vzdělávacích potřeb.


Montík radí: Žádost o pomůcky lze také zanést do školního dotazníku, který škola vyplňuje vždy když je žák v ŠPZ vyšetřován. PPP a SPC často předepisují předmět PSPP do kterého Montík doporučuje práci s  Montíkovými boxy.

 

3. Ostatní neinvestiční výdaje (ONIV)

ONIV zahrnuje širokou škálu neinvestičních výdajů, které mohou být použity na:

 • Nákup učebních pomůcek a materiálů
 • Aktualizaci a doplnění školního vybavení

Jak využít ONIV:

 • Zjistěte u kolegů ve vedení, zda je prostor v ONIV na nákup pomůcek.
 • Domluvte se na rozpočet a nakupte.

Montík radí: Školy se mohou zaregistrovat do věrnostního programu pro školy, díky kterému mají například dopravu zdarma nad 500 kč, slevu 10% a spoustu dalších výhod.


4. Místní a regionální granty

Mnoho obcí a krajů poskytuje granty na podporu vzdělávání. Tyto granty mohou být využity na:

 • Specifické projekty zaměřené na modernizaci výuky
 • Iniciativy podporující inovativní vzdělávací metody

Jak získat místní a regionální granty:

 • Sledujte výzvy k podávání žádostí o granty na webových stránkách vaší obce či kraje.
 • Připravte projektový návrh a žádost o grant.

5. Sponzoring a dary

Školy mohou oslovit místní firmy, organizace či jednotlivce, aby poskytli finanční nebo materiální podporu pro nákup didaktických pomůcek.

Jak získat sponzoring a dary:

 • Identifikujte potenciální sponzory ve vašem okolí.
 • Připravte nabídku spolupráce a oslovte potenciální dárce.

 

Závěr

Existuje několik možností, jak školy mohou financovat nákup didaktických pomůcek. Využitím prostředků z OP JAK, podpůrných opatření, ONIV, místních a regionálních grantů či sponzoringu mohou školy významně zlepšit kvalitu výuky a poskytnout žákům moderní a efektivní vzdělávací prostředí.


Montík radí: Vybavte Vaši školu vhodnými materiálními podmínkami pro vzdělávání a ukažte okolí, že Vám na vzdělávání žáků opravdu záleží. Vězte, že to rodiče, široká veřejnost a v neposlední řadě ŽÁCI ocení.


Pro výběr pomůcek se můžete spojit přímo s námi v Montíkovi. Rádi Vám pomůžeme s výběrem.

Zapojit se můžete do Montíkova věrnostního programu pro školy a čerpat tak mnoho výhod, jako jsou:

 • Pravidelné cenové akce
 • Rady a tipy v oblasti montessori výuky
 • Soutěže pro školy a jejich žáky o hodnotné ceny (desítky tisíc korun)

 

Neváhejte navštívit i Montíkův blog, kde pravidelně zveřejňuje rady a tipy v oblasti Montessori výuky a speciální pedagogiky ZDE.

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz